Ανόρθωση μαστών

Η ανόρθωση στήθους είναι μια πολύ συχνή επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής του στήθους σε γυναίκες μετά από αυξομειώσεις βάρους αλλά και μετά από εγκυμοσύνη.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζουμε εξαρτώνται από το στήθος της γυναίκας στην παρούσα στιγμή. Μπορούμε κατ'αυτό τον τρόπο να συνδυάσουμε τεχνικές για να δώσουμε το αποτέλεσμα μετά την ανόρθωση στήθους που θέλει η κάθε μια υποψήφια.

Οι τρόποι που εφαρμόζουμε για την ανόρθωση στήθους βασίζονται στον βαθμό της πτώσης του στήθους αλλά και στον όγκο των μαστών. Με βάση αυτό επιλέγουμε την μέθοδο που περιλαμβάνει συνήθως,ελάχιστες τομές με ή χωρίς ένθεμα σιλικόνης.

Ένθεμα σιλικόνης θα βάλουμε όταν η γυναίκα δεν έχει αρκετό όγκο μαστού με σκοπό να αναδειχθεί το στήθος της μετά την ανόρθωση.

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και έτσι την αντιμετωπίζουμε.

Πιο κάτω θα δείτε πολλές φωτογραφίες ανόρθωσης στήθους με διαφορετικές μεθόδους.

Ανόρθωση στήθους (φωτογραφίες)

Πριν
Μετά
Ανόρθωση στήθους

Φωτογραφίες ανόρθωσης στήθους με ενθέματα


Ανόρθωση στήθους μόνο με κάθετη τομή

Ανόρθωση στήθους με ενθέματα

Ανόρθωση στήθους με σιλικόνη στο στήθος

Ανόρθωση στήθους με σιλικόνη στο στήθος

Ανόρθωση και αυξητική στήθους. Δείτε τις εικόνες πριν και μετά


Μαστοπηξία

Ανόρθωση στήθους μετά από εγκυμοσύνες με κυκλική και κάθετη τομή + ένθεμα σιλικόνης 200 cc moderate plus cohesive II


Ανόρθωση στήθους χωρίς ενθέματα

Ανόρθωση στήθους χωρίς ενθέματα (φωτογραφίες)


Ανόρθωση στήθους
Μαστοπηξία

Ανόρθωση στήθους

Ανόρθωση στήθους- χωρίς ενθέματα στο στήθος


πλαστική χειρουργική Ανόρθωση στήθους
Μείωση-ανόρθωση στήθους


Ανόρθωση μαστών

Εικόνες πλαστικής στήθους (ανόρθωση στήθους) με ανάστροφο Τ
Ανόρθωση στήθους-κοιλιοπλαστική

Ανόρθωση στήθους ( φωτογραφίες ) με κυκλική και κάθετη τομή και ένθεμα σιλικόνης σε συνδυασμό με κοιλιοπλαστική


Mommy make over-ανόρθωση στήθους-κοιλιοπλαστική

Mommy makeover: Κοιλιοπλαστική και ανόρθωση στήθους με κάθετη τομή και ένθεμα σιλικόνης


Ασύμμετρη ανόρθωση στήθους με ενθέματα σιλικόνης
Ασύμμετρη ανόρθωση στήθους με ενθέματα σιλικόνης

Ασύμμετρη ανόρθωση στήθους με ενθέματα σιλικόνης


Πληροφορίες για την επέμβαση