Ανόρθωση μαστών

Η ανόρθωση του στήθους όπως αλλιώς λέγεται είναι μια από τις πιο συχνές επεμβάσεις στην πλαστική χειρουργική. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε εξαρτώνται από την κατάσταση του στήθους πριν την επέμβαση όπως είναι το μέγεθος του στήθους αλλά και ο βαθμός της πτώσης. Ανάλογα με την περίπτωση προτείνουμε τις λύσεις και μαζί με την γυναίκα συναποφασίζουμε την καταλληλότερη. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν θα δείτε μια ποικιλία καταστάσεων ανάλογα με το πρόβλημα πριν την επέμβαση. Πρέπει να γνωρίζετε ότι η κάθε γυναίκα παίρνει το δικό της αποτέλεσμα και αυτό εξαρτάται από πού ξεκινάμε κάθε φορά.

Ανόρθωση στήθους (φωτογραφίες)

Πριν
Μετά
Ανόρθωση στήθους

Φωτογραφίες ανόρθωσης στήθους με ενθέματα


Ανόρθωση στήθους

Εικόνες ανόρθωσης μαστών με σιλικόνη στο στήθος


Ανόρθωση στήθους

Ανόρθωση στήθους χωρίς ενθέματα (φωτογραφίες)


Ανόρθωση στήθους
Ανόρθωση μαστών

Ανόρθωση στήθους- χωρίς ενθέματα στο στήθος


πλαστική χειρουργική Ανόρθωση στήθους


Εικόνες πλαστικής στήθους (ανόρθωση στήθους) με ανάστροφο Τ
Ανόρθωση στήθους ( φωτογραφίες ) με κυκλική και κάθετη τομή και ένθεμα σιλικόνης σε συνδυασμό με κοιλιοπλαστική


Mommy makeover: Κοιλιοπλαστική και ανόρθωση στήθους με κάθετη τομή και ένθεμα σιλικόνης


Πληροφορίες για την επέμβαση