Αυξητική στήθους, φωτογραφίες πριν μετά

Στην σελίδας μας αυτή θα δείτε περιπτώσεις μας με πλαστική στήθους (εικόνες) με διαφορετικά μεγέθη ενθεμάτων σιλικόνης της εταιρείας Mentor, Αμερικανικής τεχνολογίας. Το μέγεθος του ενθέματος στήθους είναι το πιο βασικό στάδιο και απαιτεί εμπειρία του πλαστικού χειρουργού στήθους και ακριβείς μετρήσεις πρίν και κατά την διάρκεια της επέμβασης.

Οι μέθοδοι τοποθέτησης του ενθέματος είναι η subfascial και η Dual plane. Επιπλέον, οι παράγοντες που συντελούν στην επιλογή του κατάλληλου μεγέθους ενθέματος εκτός από τις μετρήσεις του θώρακα της γυναίκας είναι το μέγεθος του μαστού πριν την επέμβαση (cup size) ,η ελαστικότητα και το πάχος των ιστών του στήθους (pinch test) και η ανατομία των μαστών (υποπλαστικοί-σωληνωτοί).

Κάθε περίπτωση που βλέπετε είναι διαφορετική με διαφορετικό μέγεθος ενθέματος σιλικόνης αλλά και διαφορετική κατασκευή στήθους πριν την αυξητική στήθους.

Δείτε βίντεο με εμπειρίες γυναικών που έκαναν αυξητική στήθους με τον Νώντα Καποσίτα

  


  

Πριν
Μετά
Αύξηση στήθους
Αυξητική στήθους

Αυξητική στήθους με 300 cc ενθέματα σιλικόνης Cohesive I


Αύξηση στήθους
αύξηση μαστού

Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης 275 CC


Αυξητική στήθους με ενθέματα σιλικόνης

πλαστική στήθους

πλαστική στήθους με 325 cc ενθέματα σιλικόνης Cohesive IIΠροσθετική στήθους σε ψευδοπτώση με ενθέματα 375 ccΠλαστική στήθους μετά από εγκυμοσύνη με 325 cc ενθέματα με την νεα μέθοδο subfascial

ενθέματα σιλικόνης στήθους

πλαστική στήθους με ενθέματα mentor 350 cc moderate plus


Αυξητική μαστού με ενθέματα σιλικόνης 450 cc

Αύξηση στήθους


σιλικόνη στήθοςσιλικόνη στήθος

Προσθετική στήθους

Αυξητική μαστών με ενθέματα 325 cc


 

Πληροφορίες για την επέμβαση