Τύποι ενθεμάτων που χρησιμοποιούμε στην αυξητική του στήθους.

 

Μέρος 1ο
τύποι ενθεμάτων

 

Θα δείτε τα ενθέματα φυσιολογικού ορού, τα ενθέματα σιλικόνης 4ης γενιάς και τα ενθέματα σιλικόνης 5ης γενιάς που ονομάζονται Cohesive.

Ο κος Καποσίτας αναλύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τύπων των ενθεμάτων.