Ασυμμετρία μαστών – Ανισομαστία.

 

Μέρος 1ο
χαρακτηριστικά του στήθους

 

Ορισμός. Τα χαρακτηριστικά του στήθους. Σε ποιά ηλικία διαμορφώνεται το στήθος, τι περιλαμβάνει η ασυμμετρία, πότε χειρουργούμε μια ασυμμετρία, αίτια.

 

Μέρος 2ο
τεχνικές για την αποκατάσταση

 

Συνδυασμός τεχνικών για την αποκατάσταση, συζήτηση στο ιατρείο.

 

Μέρος 3ο
ζωντανό βίντεο

 

Case 1, Live surgery, ανάλυση.

 

Μέρος 4ο
Live surgery

 

Case 2, Live surgery, ανάλυση.

 

Μέρος 5ο
παρουσίαση περιπτώσεων κου Καποσίτα

 

Case 3, Live surgery, ανάλυση, παρουσίαση περιπτώσεων κου Καποσίτα.