Ουλές

Πριν
Μετά

Διόρθωση ουλής με τεχνική W-Plasty


Ουλές ακμής μετά από dermabration πριν και μετά


Διόρθωση ουλής με τεχνική Z-Plasty


Διόρθωση ουλής με εκτομή και επανασυρραφή


Διόρθωση ουλών ακμής με ενέσιμα υλικά


Διόρθωση ουλών ακμήςΠληροφορίες για την επέμβαση