ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ- ΔΙΑΦΡΑΓΜΑ

Η ρινοπλαστική μεταβάλλει το σχήμα και το μέγεθος της μύτης γι’αυτό λέγεται και πλαστική μύτης. Η επέμβαση της ρινοπλαστικής περιλαμβάνει την διόρθωση της λειτουργίας της αναπνοής (λειτουργική ρινοπλαστική). Η λειτουργική ρινοπλαστική συνδυάζεται με την αισθητική ρινοπλαστική,την πλαστική του διαφράγματος και τις υπερτροφικές κόγχες στην ίδια επέμβαση.Η πλαστική του διαφράγματος λέγεται διαφραγματοπλαστική και η επέμβαση στις κόγχες, πλαστική στις κόγχες.

Ποιός-α είναι κατάλληλος για πλαστική της μύτης

Υποψήφιος είναι οποιοσδήποτε που μπορεί να έχει:

 1. Μύτη με καμπούρα (ήβος)
 2. Γαμψή μύτη
 3. Στραβή μύτη
 4. Φαρδιά μύτη
 5. Χοντρή μύτη
 6. Μεγάλη μύτη
 7. Άτομα που έχουν ασυμμετρίες της μύτης
 8. Στην κατηγορία ανήκουν ασθενείς με λαγώχειλο ή άτομα μετά από τραύμα
 9. Αποτυχημένη ρινοπλαστική (δευτερογενής).Χρειάζεται διορθωτική ρινοπλαστική ή ρινοπλαστική για δεύτερη φορά (επανεπέμβαση).
 10. Υποψήφιοι είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν διορθώσεις στο ακρορίνιο δηλαδή στην κορυφή της μύτης.
 11. Προφιλοπλαστική:Συνδυασμός ρινοπλαστικής και γενειοπλαστικής (πλαστική στο πηγούνι) για επίτευξη συμμετρίας στο προφίλ του προσώπου.

Λειτουργική ρινοπλαστική (διάφραγμα,κόγχες)

Το διάφραγμα χωρίζει την μύτη στα δύο ρουθούνια. Το διάφραγμα είναι ένα τετράπλευρο χόνδρινο πέταλο στο εμπρός τμήμα της μύτης,το οποίο καταλήγει προς τα πίσω στην ύνιδα και προς τα κάτω, στην υπερώιο απόφυση της άνω γνάθου. Συμμετέχει στην δυσμορφία της μύτης (μύτη με καμπούρα-στραβή μύτη). Σε περιπτώσεις σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος δημιουργείται δυσκολία στην αναπνοή.Οι κάτω ρινικές κόγχες είναι μαλακά μόρια στο εσωτερικό της μύτης. Συνήθως η μία κόγχη είναι υπερτροφική όταν υπάρχει σκολίωση του διαφράγματος. Η επέμβαση στο διάφραγμα λέγεται πλαστική του διαφράγματος και στις κόγχες κατάσπαση των κάτω ρινικών κογχών. Ο χόνδρος αλλά και το οστέινο τμήμα του διαφράγματος αποτελούν πηγή μοσχευμάτων για τις απαιτήσεις της ρινοπλαστικής.

Κατάλληλη ηλικία για την ρινοπλαστική-πλαστική μύτης

Οι άνδρες μπορούν να υποβληθούν σε ρινοπλαστική μετά τα 18 χρόνια και οι γυναίκες μετά τα 17 χρόνια της ηλικίας.

Το ραντεβού στο ιατρείο με τον Δρ Νώντα Καποσίτα M.D,PhD

Το ιστορικό και η κλινική εξέταση είναι βασικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης της ρινοπλαστικής. Ο υποψήφιος αναλύει στον Κο Καποσίτα τί ακριβώς τον ενοχλεί στην μύτη αισθητικά αλλά και λειτουργικά. Ό έμπειρος πλαστικός χειρουργός της μύτης μπορεί να εξετάσει κλινικά το εξωτερικό και το εσωτερικό της. Στην εξέταση καταγράφει τις διορθώσεις που απαιτεί η ρινοπλαστική ενώ παράλληλα εξετάζει την λειτουργία της αναπνοής ελέγχοντας το διάφραγμα και τις κόγχες.

Έχουμε την δυνατότητα προσομείωσης με ειδικό software που είναι κατάλληλο για την πρωτογενή ρινοπλαστική. Το πρόγραμμα δεν αποτελεί εγγύηση του αποτελέσματος αλλά δείχνει τις προθέσεις του πλαστικού χειρουργού στο να δώσει το αποτέλεσμα που επιθυμεί ο υποψήφιος.

Τοποθέτηση μοσχεύματος
Δείτε την Αμαλία που υποβλήθηκε σε αυξητική στήθους και ρινοπλαστική. Η Αμαλία είχε γαμψή μύτη αλλά και διάφραγμα. Συνδυάσαμε την ανοιχτή ρινοπλαστική με πλαστική του διαφράγματος και κογχοπλαστική (πλαστική στις κόγχες).

 

 

Μέθοδοι ρινοπλαστικής-πλαστικής μύτης

Υπάρχουν δύο τεχνικές ρινοπλαστικής. Η κλειστή μέθοδος και η ανοιχτή μέθοδος

Κλειστή ρινοπλαστική

Η ρινοπλαστική γίνεται με γενική αναισθησία. Στην κλειστή μέθοδο η τομή γίνεται εσωτερικά στα ρουθούνια. Από εκεί αποκολλάται το δέρμα της μύτης και γίνεται η ρινοπλαστική. Η ρινοπλαστική περιλαμβάνει την αφαίρεση της καμπούρας εάν υπάρχει,την αφαίρεση τμήματος των άνω πτερυγιαίων χόνδρων,την οστεοτομία των ρινικών οστών. Παράλληλα γίνεται η λέπτυνση του ακρορινίου και ανόρθωση της γωνίας μύτης,άνω χείλους. Η τομή κλείνεται με εσωτερικά ράμματα και τοποθετούνται ταμπόν σε κάθε ρουθούνι και εξωτερικά ένας πλαστικός νάρθηκας πάνω στην μύτη.

Μπορείτε να δείτε την ανοιχτή προσπέλαση στην ρινοπλαστική

ανοιχτή ρινοπλαστική

 

Ανοιχτή ρινοπλαστική

Η ανοιχτή μέθοδος γίνεται με γενική αναισθησία και αυτή. Η τομή γίνεται μέσα από τα ρουθούνια αλλά ένα τμήμα της τομής περνάει πάνω από την στυλίδα που είναι το κάθετο τμήμα δέρματος-χόνδρων που χωρίζει την μύτη στα δυο ρουθούνια. Αυτή η επιπλέον τομή μας δίνει την δυνατότητα να αποκολλήσουμε το δέρμα της μύτης με μεγάλη ακρίβεια. Ουσιαστικά με την ανοιχτή ρινοπλαστική βλέπουμε άμεσα όλα τα ανατομικά χαρακτηριστικά της μύτης. Αυτή η μέθοδος πλεονεκτεί γιατί δίνει προβλέψιμα αποτελέσματα.Η τομή εξαφανίζεται εντελώς.

Δείτε την ανοιχτή ρινοπλαστική από τον Δρ Νώντα Καποσίτα M.D,PhD

 

ρινοπλαστική

 

Πιο κάτω θα δείτε μερικά παραδείγματα που χρειάζονται διαφορετικές τεχνικές για να φθάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε.

Μύτη με καμπούρα (αφαίρεση της καμπούρας-ακρορίνιο,οστεοτομίες)

Γαμψή μύτη (αφαίρεση της καμπούρας-ανύψωση του ακρορινίου-οστεοτομίες)

Κλειστή ρινοπλαστική (αφαίρεση του ήβου-οστεοτομίες-χωρίς επέμβαση στο ακρορίνιο)

Αποτυχημένη ρινοπλαστική-διορθωτική ρινοπλαστική

Διόρθωση ρινοπλαστικής (ρινοπλαστική για δεύτερη φορά) με μοσχεύματα χόνδρου

Επαναληπτική ρινοπλαστική-δευτερογενής- (κάτω ρινική βαλβίδα-αποκατάσταση με χόνδρινα μοσχεύματα)

 

Διόρθωση αποτυχημένης ρινοπλαστικής με χόνδρο από τα πλευρά

Ρινοπλαστική ανάρρωση

Η ανάρρωση μετά από την ρινοπλαστική ουσιαστικά συμπίπτει με την αφαίρεση του εξωτερικού νάρθηκα σε μια εβδομάδα. Το αποτέλεσμα της ρινοπλαστικής φαίνεται μετά την αφαίρεση του νάρθηκα αλλά στην πορεία υποχωρεί το πρήξιμο και αναδεικνύεται περισσότερο. Στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζουμε το διάφραγμα μαζί με τις κόγχες δίνουμε ειδικές οδηγίες για πλύσεις και χρήση αντιβιοτικών αλοιφών. Οι μελανιές είναι ήπιες τις πρώτες 3 ημέρες και υποχωρούν εντελώς σε μια εβδομάδα. Συνιστούμε την αποφυγή άσκησης για 4 εβδομάδες. Οι αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπονται μετά από 6 εβδομάδες.

 

Ρινοπλαστική. Φωτογραφίες