Ρινοπλαστική - πλαστική μύτης - Διάφραγμα

Κάθε άνθρωπος που ενοχλείται από δυσμορφίες της μύτης του είναι κατάλληλος για ρινοπλαστικη. Δυσμορφία θεωρείται η καμπούρα,η γαμψή και μεγάλη μυτη, η στραβή και φαρδιά μύτη. Κατάλληλοι είναι επίσης, αυτοί που σε μικρή ηλικία είχαν λαγώχειλο, ή άτομα μετά από τραύμα ή αποτυχημένη ρινοπλαστική που λέγεται και δευτεροπαθής ρινοπλαστική.

Πριν
Μετά
Πληροφορίες για την επέμβαση